Privacy- Cookieverklaring -midden-wit-1024x150

Privacy en Cookie verklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe ik daarmee omga. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Annemiek van Poppel

Verwerking persoonsgegevens door Annemiek van Poppel
Annemiek van Poppel neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Annemiek van Poppel heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Annemiek van Poppel bij de verwerking van persoonsgegevens.

Annemiek van Poppel kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en producten van Annemiek van Poppel bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Annemiek van Poppel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Annemiek van Poppel gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Annemiek van Poppel de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Annemiek van Poppel. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Annemiek van Poppel en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Annemiek van Poppel (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: Annemiek van Poppel gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden
Annemiek van Poppel kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Annemiek van Poppel deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Annemiek van Poppel correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Annemiek van Poppel een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Annemiek van Poppel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Annemiek van Poppel jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Annemiek van Poppel de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
Annemiek van Poppel maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Annemiek van Poppel maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Annemiek van Poppel maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).
 • Met jouw toestemming plaatst Annemiek van Poppel tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Annemiek van Poppel bezoekt. Hierdoor kan Annemiek van Poppel te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Annemiek van Poppel bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel dient om advertenties af te stemmen op het bezoekersprofiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Annemiek van Poppel maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Annemiek van Poppel inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Annemiek van Poppel de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Annemiek van Poppel heeft hier geen invloed op. Annemiek van Poppel heeft Google geen toestemming gegeven om de via Annemiek van Poppel verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Annemiek van Poppel draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Annemiek van Poppel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Annemiek van Poppel jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Annemiek van Poppel jouw persoonsgegevens.

 Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar annemiek@annemiekvanpoppel.nl. Annemiek van Poppel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Annemiek van Poppel neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Annemiek van Poppel heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Annemiek van Poppel of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Annemiek van Poppel verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Annemiek van Poppel via annemiek@annemiekvanpoppel.nl.

 

www.annemiekvanpoppel.nl  is een website van Annemiek van PoppelAnnemiek van Poppel is als volgt te bereiken:
Adres: Weerdsingel Westzijde 33A | 3513 BC
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 71478426
Telefoon: 06-41840915
E-mailadres: annemiek@annemiekvanpoppel.nl

 

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Annemiek van Poppel, verzoekt Annemiek van Poppel je om zo snel mogelijk contact met Annemiek van Poppel op te nemen via annemiek@annemiekvanpoppel.nl. Annemiek van Poppel zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
Annemiek van Poppel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Annemiek van Poppel | Weerdsingel Westzijde 33A | 3513 BC | Utrecht | annemiek@annemiekvanpoppel.nl| 06 418 409 15